Przewodnicząca Komitetu Naukowego:Bezpieczna konferencja
prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska

Termin
18–19 marca 2022 roku

Miejsce
Hotel Nadmorski
ul. Ejsmonda 2
81-409 Gdynia
oraz online.

Punkty edukacyjne
Uprzejmie informujemy, że za udział w konferencji uczestnikom zostaną przyznane punkty edukacyjne.

Certyfikaty
Certyfikaty uczestnictwa zostaną wysłane po zakończeniu konferencji na adresy e-mailowe podane podczas rejestracji na konferencję.

Istnieje możliwość samodzielnego wydruku* certyfikatu po konferencji za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji — szczegóły poniżej.

Wydruk certyfikatu

  • W celu wydrukowania certyfikatu prosimy zalogować się na swój profil w elektronicznym systemie rejestracji, wybierając przycisk Rejestracja.
  • Z menu znajdującego się po lewej stronie prosimy wybrać Wydruk certyfikatu.
  • Prosimy kliknąć Pobierz certyfikat.
  • Wygenerowany certyfikat, gotowy do wydruku, pojawi się w nowym oknie.
  • Prosimy kliknąć Drukuj.

*Dotyczy osób, które samodzielnie zarejestrowały się w systemie (posiadają dane logowania do systemu rejestracji na konferencji).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Organizatorem.

Udział w konferencji mogą brać osoby tylko w pełni zaszczepione. Uczestnicy zobligowani są do przedstawienia certyfikatu COVID.

Organizator dopuszcza możliwość udziału w konferencji osób niezaszczepionych, jednak limit osób musi być zgodny z aktualnymi wytycznymi rządowymi.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu osób niezaszczepionych, kolejne osoby niezaszczepione nie zostaną wpuszczone na teren konferencji.

Konferencja jest skierowana tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 944).

Infarma