Opłaty

Opłata promocyjna za udział stacjonarny — 50 zł  (tylko do 16 marca 2022 r.)
Oplata za udział stacjonarny —  140 zł
Opłata za udział online — 0 zł


Przed uiszczeniem opłaty należy zarejestrować się za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając zakładkę REJESTRACJA.

Udział w konferencji mogą brać osoby tylko w pełni zaszczepione. Uczestnicy zobligowani są do przedstawienia certyfikatu COVID.

Organizator dopuszcza możliwość udziału w konferencji osób niezaszczepionych, jednak limit osób musi być zgodny z aktualnymi wytycznymi rządowymi.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu osób niezaszczepionych, kolejne osoby niezaszczepione nie zostaną wpuszczone na teren konferencj
i.

W ramach opłaty za uczestnictwo stacjonarne zapewniamy:

 • udział w sesjach naukowych,
 • materiały konferencyjne,
 • poczęstunek,
 • identyfikator,
 • certyfikat.

Opłata za uczestnictwo online obejmuje:

 • dostęp do transmisji online,
 • dostęp do materiałów konferencyjnych w formie elektronicznej,
 • certyfikat uczestnictwa w formie elektronicznej.  

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji*:

Pisemną rezygnację z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać na adres Organizatora lub e-mailem na adres: gsn@viamedica.pl
W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

 • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,
 • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%,
 • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

 
*Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.)