Opłaty

Opłaty

Opłata za udział stacjonarny wniesiona do 31.12.2023 r. —  250 zł
Opłata za udział stacjonarny wniesiona od 01.01.2024 r. — 300 zł

Przed uiszczeniem opłaty należy zarejestrować się za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając zakładkę REJESTRACJA.

Uprzejmie informujemy, iż podczas konferencji nie będzie możliwe wnoszenie opłat.

W ramach opłaty za uczestnictwo stacjonarne zapewniamy:
•    udział w sesjach naukowych,
•    materiały konferencyjne,
•    poczęstunek,
•    identyfikator,
•    certyfikat w wersji elektronicznej.

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji*:
Pisemną rezygnację z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać na adres Organizatora lub e-mailem na adres: gsn@viamedica.pl
W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:
•    rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,
•    rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%,
•    rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.
 
*Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.)
 

Copyrights © 2024 Via Medica